Kobliha

Advertisements

Povaha našeho světa

Full disclosure: při psaní tohoto příspěvku mám v sobě dvě stě mikrogramů LSD a patrně v podstatě vůbec nevím, co píšu, natož jaká je povaha reality, o níž bych psát měl. Myslím si, že je pro každého zcela odlišnou a plně transosobní, avšak zároveň musím uznat i jistou míru transcendentality skrze mezilidský prožitek. Z toho se lze domnívati, že existuje cosi jako základní či základová realita, kterážto je z podstaty své a sobě vlastní všem tvorům zcela jedna a tatáž jest, avšak zároveň že jednotlivé její oddíly či snad výkvětve postupně rozkvétají pro každého zcela jedinečně. Základová realita je tudíž jakýmsi prvotním praprvkem každého z našich vnitřních světů, avšak rovněž do jisté velmi vnitřně provázané míry prostupuje univerzální vnější podstatou vesmíru. Rovněž shledávám velmi zajímavým, že stále nejsem zcela schopen rozplést své myšlenky takovým způsobem, abych mohl naplnit původně zamýšlenou podstatu tohoto článku. A nyní docházím k úděsnému a zcela hrozivému zjištění, kteréžto je však rovněž do jisté míry protknuto velkou mírou zábavnosti, že tento článek po svém sepsání zcela pozbude jakéhokoliv významu a bude následně dějinami zavržen, jen aby se později opět někde vynořil v době zcela nesouvisející. Dokonce se mi nyní přihodilo, že jsem se zcela ztratil v myšlenkách, odplut kamsi daleko. Bylo to na minutu, na hodinu, na století…? Na život…?